Resan mot

Årets Stadskärna 2022

Nu arbetar vi intensivt mot att bli Årets Stadskärna 2022! Det som krävs för att få lov att söka är:

  • Samarbete, samverkan och avtal – mellan offentliga, privata och ideella aktörer
  • Resultat som uppnåtts – effekter av det hållbara utvecklingsarbetet samt uppföljningar av både kvalitativa och kvantitativa mätetal
  • Ett giltigt QM-certifikat – en kvalitetsmärkning som visar på ett strukturerad, långsiktig och hållbar samverkansorganisation med tydligt syfte, mål och vision.


Oavsett om vi vinner eller inte kommer vi fortsätta arbeta lika intensivt med centrumutveckling genom fler samarbetspartners och nya spännande samverkansprojekt – allt för att göra vår fina stadskärna oemotståndlig!


Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

 

Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.

 

Stadens attraktivitet har stor påverkan på tillväxt och social hållbarhet och många städer har insett vikten av att kraftfullt och i samverkan arbeta med att utveckla både den fysiska platsen, utbudet och den sociala miljön i centrum. När man involverar många olika parter, med olika perspektiv och förutsättningar, har man stor nytta av att skapa ett gemensamt mål som alla kan dra fördel av för egen del. Att sikta på utmärkelsen Årets Stadskärna kan vara det målet som förenar många olika krafter att börja dra åt samma håll.

 

Alla städer och orter, oavsett storlek, kan ansöka när man har fått sin QM – Quality Mark-certifiering, ett bevis på att man har en fungerande och långsiktig samverkan mellan stadens privata och offentliga intressenter. En hållbar och väl fungerande samverkan är förutsättningen för att man ska kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete i stadskärnan. Processerna är ofta utdragna och genomgripande förändringar tar lång tid, vilket kräver ett engagerat och långsiktigt åtagande från alla berörda.

 

Juryn som utser Årets Stadskärna är Svenska Stadskärnors styrelse, som består av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, Fastighetsägarna, Svenska Handel och Visita. Alla städer får ett besök av juryn under våren. Då förväntas jurygrupperna få träffa nyckelpersoner i respektive stadskärna för en fördjupning av det insända ansökningsmaterialet och för att kunna få svar på sina frågor.

 

De städer och orter som blir nominerade är redan vinnare! Juryn har då bedömt att staden eller orten är en förebild för andra i sitt utvecklingsarbete och att det arbetet har gett verkliga och betydande resultat för alla invånare, besökare och verksamma i staden! Vinsten har man redan fått i form av tillväxt, ökad attraktivitet och ökat engagemang och delaktighet.

 

Varje stad är unik och har sina förutsättningar, vilket gör bedömningen komplex. Juryn gör en samlad bedömning av de gemensamma insatserna som genomförts och planeras, för att skapa ett mer attraktivt centrum i staden eller på orten. Man fokuserar på den utveckling som arbetet har åstadkommit och den process som man gått igenom. Juryn värderar sedan de nominerade städernas insatser och resultat med utgångspunkt från den förändring som åstadkommits utifrån de kriterier som anges i ansökningsformuläret. Det är processen, samverkan och resultatet som bedöms – städerna jämförs inte direkt med varandra.


Mitt Simrishamn

"

Besöksnäringen i Simrishamns kommun är en viktig del i vårt näringsliv och absolut viktig för Österlen som destination.

Ta en titt...

...en rykande färsk version av vår 

ansökan till Årets Stadskärna 2022

Mitt Simrishamn