Leader-projekt

Årsskiftet 2019/2020 fick Mitt Simrishamn beviljat ett Leader-projekt värt drygt en miljon kronor. Förutom affärsutvecklingsmodell (BID) under 18 månader, får vi en möjlighet att erbjuda våra näringsidkare kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyten med andra städer samt att ta fram en gemensam kommunikationsplattform för stadens alla aktörer. I Leader-projektet ingår också spridning av resultatet, vilket vi bland annat gör genom att ta emot studiebesök från andra städer och deltar i nationella webinarium med Svenska Stadskärnor.

Mitt Simrishamn

Tidslinje

2022

2021

2023

Fördjupad Handelsutredning, Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Riktlinjer för

etableringar antas. 

Politiskt dokument "Hållbar inflyttning" antas, med beslut att ansöka om Årets Stadskärna

Planogram för nytt bostadsområde på Skansen beslutas

Destinations-

utvecklingsprocess

Skåne Sydost

inleds

Leader-ansökan om centrumutveckling

och BID-process beviljas

Deltar i Svenska Stadskärnors årskonferens i Västervik

Framtagning av Riktlinjer för etableringar.

Samverkans-organisationen

"Mitt Simrishamn" bildas

Deltar i Svenska Stadskärnors

årskonferens i

Linköping

Riktlinjer för näringslivsarbete antas

Uppstart Fastighetsägar-

grupp och

Krögargrupp

Centrum

utvecklare anställs på 50%

BID-process

på 18 månader

inleds

Hedersom-nämnande av

Svenska Stadskärnor

Diplomering av BID -process

Godkänd QM (quality mark)

Vägvals

studie för hamnen

Kandiderar till Årets Stadskärna

Simrishamn 900 år

Hållbarhets-

policy antas

2016

2018

2020

2015

2017

2019

Fokusgrupper


Alla aktiviteter sker i samverkan och samfinansieras.


Vill du var med i någon av våra fokusgrupper? Kontakta oss gärna på info@mittsimrishamn.se

  Mitt Simrishamn

  Varumärket

  • historia, storytelling
  • unikt, utmärkande
  • tydlig identitet
  • profil, image
  Mitt Simrishamn

  Utbud

  • butiksmix
  • aktiviteter, upplevelser
  • torg och torghandel
  • konst, kultur och fritid
  • öppettider, information 
  • mötesplatser
  • offentliga rummet – parker, torg, bänkar etc
  Mitt Simrishamn

  Platsen

  • funktion, utformning
  • stråk, klustertänk
  • användning av det offentliga rummet
  • trivsamt, välkomnande
  • trafik, bilfritt
  • design, kultur, utsmyckning
  • skyltning
  Mitt Simrishamn

  Rent, tryggt & tillgängligt

  • transporter, kollektivtrafik
  • vägskyltar
  • tillgång av p-platser, handikapplatser
  • laddare mobiltelefoner, elbilar
  • hinder, jämna/ojämna underlag
  • service och underhåll
  • klotter, förstörelse
  • mörka, otrygga stråk
  • säkert och tryggt hela dygnet

  Detta gör vi

  Såhär ser det ut; detta har vi gjort, detta gör vi och detta ska vi göra.

  Detta har

  vi gjort

  • En digital konstkarta – för att uppmärksamma Simrishamns offentliga konst
  • Sveriges troligtvis minsta historiska sjöfartsmuseum
  • Bästa Biennalen – en regional satsning på ungas möte med samtida konst
  • Pop up-verksamhet i tillfälligt lediga lokaler och skapat skyltfönster från flera av stadens verksamheter
  • Kartläggning och analys av företagsutbudet
  • Ett årshjul med stadens aktiviteter
  • Testat mer gågata och gångfartsområde i centrum
  • Ökat tryggheten genom att förstärka belysningen i en mörk gränd
  • Delat ut reflexer under hösten
  • Genomfört Simrishamn som årets ljusby under Österlen lyser
  • Nisseland i Bergengrenska trädgården
  • Solstolar på Kyrkoplan
  • Käpphästbana på Kyrkoplan
  • Ljusram på Stortorget
  • Solbänk på Stortorget
  • Möjliggjort uteservering på Stortorget
  • Året runt uteservering
  • Städat stortorget
  • Översyn av cykelställ

  Bildgalleri

  Detta gör

  vi nu

  • Tittar på ett skyltprogram och ett stadsmiljöprogram för att skapa en enhetlig stadsmiljö
  • Skapar årshjul med stadens aktiviteter
  • Arbetar för gemensamma öppettider   
  • Ser över fler användningsområden för Stortorget
  • Testar mer gågata och gångfartsområde i centrum
  • Undersöker möjligheten till besöksräknare
  • Ökar känslostämning i staden vid högtider
  • Utnyttjar stadens dolda skatter

  Detta ska

  vi göra

  • Ta fram förslag till nya betongsuggor i Simrishamnstil
  • Portaler till centrum vid stadens entréer
  • Skapa fler minimuseum med olika teman
  • Titta på möjligheter till utjämning av kanter och nivåskillnader på Storgatan
  • Översyn av skyltar
  • Samverka kring Simrishamn 900 år