Målen för vårt arbete är:
• stärka Simrishamn som Österlens huvudstad
• vara en hållbar och attraktiv destination
• bli Årets Stadskärna 2022
• att locka hit fler invånare
• att skapa en levande, attraktiv stadskärna
• att bibehålla befintliga företag samt locka hit nya investerare och etablerare
• att verka för bättre tillgänglighet
• att värna om kultur och natur
• att vara goda ambassadörer

Bakgrund - 2013 beslutades att kommunen skulle arbeta aktivt med centrumutveckling. 2015 antogs ett politiskt dokument, ”Hållbar inflyttning”, en handelsutredning gjordes 2017 och då anställdes även en centrumutvecklare på 50%, för att fokuserat driva arbetet framåt. 2019 startades en BID-process (en affärsutvecklingsmodell) tillsammans med Svenska Stadskärnor. På sikt stärker detta arbete även de många byarna runt omkring i kommunen, då byar gynnas av en stark centralort. 

Syftet är att stärka Simrishamn som Österlens huvudstad året om. Att skapa en attraktiv och levande stadskärna, att bibehålla de företag som finns, men även att locka hit nya etablerare. Att få fler att handla lokalt, att skapa fler mötesplatser där människor vill umgås och träffas. Att vara levande och attraktiv handlar även om stadens varumärke, utbudet, platsernas olika offentliga miljöer och tillgänglighet och inte minst – tryggheten och säkerheten i staden. 

Organisation

Mitt Simrishamn
Mitt Simrishamn

För bara knappt två år sedan fanns ingen fastighetsägargrupp, inga fokusgrupper och alla skötte sig mer eller mindre själv. Nu efter genomgången BID, finns en gemenskap, ett driv och en framtidstro – nu känns det som att allt är möjligt i Simrishamn!


Ola Ambuhm, fastighetsägare i Simrishamn samt Mitt Simrishamns representant för Fastighetsägargruppen


StyrelsenMitt Simrishamns styrelse har representanter från kommun, fastighetsägare, föreningsliv och köpmannaförening.

Mitt Simrishamn

Sofie Bredahl

Ordförande, representant kommun

sofie.bredahl@simrishamn.se

Sofie ansvarar för att delge relevant information till och från kommunen samt att kontinuerligt rapportera till politiken. 

Mitt Simrishamn

Caisa Persson

Representant Föreningsliv

caisa.persson@sparbankenskane.se

Caisa ansvarar för att skapa mer samverkan tillsammans med våra föreningar och att det delges relevant information till och från de föreningar vi har.

Mitt Simrishamn

Lotta Engvall

Centrumutvecklare/BID Manager, adjungerad

lotta.engvall@simrishamn.se

Lotta är "spindeln i nätet" och har kontinuerlig kontakt med samtliga representanter, aktörer, parter och grupper.

Mitt Simrishamn

Ola Ambuhm

Representant Fastighetsägarna

ola@fritidosterlen.se

Ola ansvarar för kommunikationen till och från fastighetsägarna. De ansvarar tillsammans bl a för att samverka kring etableringar och lediga lokaler, att aktivit delta i utvecklingsarbetet och att hålla sina fastigheter i gott skick.

Mitt Simrishamn

Karin Svensson

Representant Köpmannaföreningen

karin@maklargarden.se

Karin ansvarar för att delge relevant information till och från Köpmannaföreningen som arrangerar de flesta aktiviteter som sker i Simrishamn idag.