Av kärlek till Simrishamn - Österlens huvudstad

Simrishamn - vårt paradis. Här vill vi fortsätta utveckla en levande, attraktiv och aktiv stadskärna och destination året runt.

Syftet är att stärka Simrishamn som Österlens huvudstad. Ett Simrishamn där man vill leva fullt ut, andas lite långsammare och njuta lite mer.  


Mitt Simrishamn är samverkansorganisationen som gör detta möjligt. Här arbetar vi tillsammans - kommun, fastighetsägare, Köpmannaförening, näringsliv och föreningsliv.


Årets Stadskärna är en utmärkelse som visar på att samverkan fungerar i praktiken och låter alla aktörer i staden delta. Priset delas ut i maj av Svenska Stadskärnor och vi i Simrishamn kandiderar till Årets Stadskärna 2022!

Se vår fantastiska film över vår fina stad!

Mitt Simrishamn

En av många stadsvandringar som genomförts, där fokus varit på utvecklings- och förbättringsåtgärder i vår stadskärna.

Samverkansorganisation

I juni 2019 bildades en samverkansorganisation i form av en ekonomisk
förening – ”Mitt Simrishamn”. Den fungerar som ett paraply för hela
centrumutvecklingsarbetet och bygger på förtroende mellan kommun,
näringsliv, fastighetsägare, föreningsliv och invånare.
Föreningens syfte är att:


• stärka Simrishamn som Österlens huvudstad
• långsiktigt öka attraktionskraften i Simrishamn
• stärka och fördjupa Simrishamns identitet
• behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring
• jobba för bättre tillgänglighet och mer jämna besöksflöden
• jobba för en levande, attraktiv och aktiv stadskärna året runt
• värna om vårt kulturarv


I Mitt Simrishamns styrelse sitter representanter från kommun, näringsliv,
fastighetsägare, Köpmannaförening och föreningsliv samt kommunens centrumutvecklare. 

Förslagslådan

 

Har du tips och idéer på förändringar du önskar se i Simrishamn? Skicka in ditt tips till info@mittsimrishamn.se